Slipp Jobba AB

Dränering i Trelleborg

Dränering i Trelleborg

Dränering är inte svårt när man vet hur man gör!

Vi är certifierade för Isodrän Isocert och följer deras instruktioner för att säkerställa att arbetet blir rätt utfört och får önskad funktion och maximal livslängd! 

Misstänker du att en dränering krävs? Jag gör alltid ett platsbesök för att undersöka orsaken till fukt, färgsläpp, skador på fasad etc för att avgöra om dräneringen är nödvändig eller om problemen kan bero på andra faktorer.​

Exempel på dräneringar vi kan göra

Det finns mycket att tänka på när man ska dränera

  1. Varför dränerar man sitt hus? Dränering av huset är en viktig åtgärd för att skydda byggnaden från fukt och vattenskador. Genom att installera dräneringssystem runt husgrunden avleds överskottsvatten bort från grunden, vilket minskar risken för fuktskador och förhindrar eventuella problem med fukt i källaren.

  2. När behöver man dränera? Dränering kan behövas i olika situationer, till exempel när man upplever fuktproblem i källaren, märker att vatten samlas runt husgrunden, eller om det finns tecken på sättningar eller sprickor i byggnadens väggar. Om marken runt huset inte har tillräcklig naturlig dränering eller om det finns en risk för vattenansamling, kan det vara lämpligt att genomföra en dränering för att undvika fuktskador.

  3. Varför uppstår fukt i källaren eller husgrunden? Fukt i källaren eller husgrunden kan uppstå på grund av flera olika faktorer. Det kan bero på dålig dränering runt huset, otillräcklig ventilation i källaren, trasiga avrinningssystem, läckande rör eller genomträngande vatten från marken. Även hög grundvattennivå, hårt regn eller smältvatten kan öka risken för fuktproblem.

  4. Vad kostar det att dränera huset? Kostnaden för att dränera ett hus varierar beroende på flera faktorer, inklusive husets storlek, dräneringssystemets typ, omfattningen av arbetet som krävs och hur tillgänglig terrängen kring huset är. Generellt sett kan dränering av ett hus vara en betydande investering, men det är en viktig åtgärd för att skydda huset mot fuktrelaterade skador och kan vara kostnadseffektivt i det långa loppet genom att förhindra kostsamma reparationer på grund av fuktproblem. 

Låt ett proffs dränera ditt hus i Trelleborg - Anlita Slipp Jobba!

Att dränera är en kritisk åtgärd och det finns flera anledningar till att låta någon med rätt utbildning och erfarenhet utföra jobbet.

För det första kräver dräneringsprojektet teknisk kunskap och expertis för att säkerställa att det genomförs på rätt sätt. 

Vi är certifierade för Isodrän Isocert 2 och följer deras instruktioner för att säkerställa att arbetet blir rätt utfört och får önskad funktion. Med lång erfarenhet har vi kunskapen som krävs för att utvärdera varje unik situation, identifiera problemområden och utforma den mest effektiva dräneringslösningen för just ditt hus.

För det andra involverar dräneringsarbete ofta tungt grävarbete och installation av dräneringsrör och avloppssystem vilket även kräver specialverktyg och utrustning. Slipp Jobba kan hantera dessa arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt.

Ytterligare en fördel med att anlita oss för dränering är att vi kan erbjuda garantier och kvalitetssäkring för vårt arbete. Om något skulle gå fel eller om det uppstår problem efter installationen kan vi åtgärda det utan extra kostnad, vilket ger extra trygghet för dig som husägare.

Sammanfattningsvis är det viktigt att anlita proffs för dränering av husgrund för att säkerställa att arbetet görs korrekt och effektivt. Genom att anförtro uppgiften till oss på Slipp Jobba kan du som husägare i Trelleborg vara säkra på att ditt hem skyddas mot fuktproblem och att dräneringssystemet fungerar optimalt för att förlänga ditt hus livslängd.

Dränering i Trelleborg

Har du fukt i källaren, skador på väggar eller fasad? Kontakta Slipp Jobba för ett kostnadsfri konsultation och offert på dränering i Trelleborg!

Är du redo? Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Kontakta oss för kostnadsfri offert på dränering i Trelleborg